Ceník

PŘEKLADY

Zašlete mi nezávazně poptávku a na základě textu, který chcete přeložit, vám vypracuji cenovou kalkulaci.

Cena se pohybuje od 250,- do 400,- Kč a stanoví se podle počtu normostran (NS = 1800 úhozů včetně mezer a interpunkčních znamének).

Odvíjí rovněž od toho, zda se jedná o nestandardní formát či od vysoké náročnosti textu.

Konečný počet normostran se zaokrouhluje na jedno desetinné místo.

U překladů do francouzštiny účtuji 90,- Kč/NS za korekturu rodilým mluvčím (dle mého názoru se kvalitní písemné překlady dají provádět pouze do mateřského jazyka a pro mě je kvalita překladu hlavní prioritou).

KOREKTURY

Pro ty, co potřebují korektury českých textů, ať už přeložených do češtiny nebo psaných v češtině -     90,- Kč / NS.

TLUMOČENÍ

Pro výpočet ceny je základní jednotkou jeden půlden  (4 hodiny), cenovou nabídku vám zašlu na vyžádání.