Překlady a korektury

Překladatelské a tlumočnické služby z francouzského jazyka poskytuji od r. 2007 a kromě běžných překladů se specializuji na technické překlady z následujících oborů:

- strojírenství

- automobilový průmysl

- chemie

- elektrotechnika

- a další technické obory

Zajistím rychle a kvalitně překlady:

- manuálů

- technické dokumentace

- příruček pro obsluhu

- revizních zpráv

- katalogových listů

- a jiných dokumentů

při zachování formátu textu a terminologie.

Se zadavatelem překladu terminologii konzultuji, aby byla přizpůsobena jeho požadavkům (firemní terminologii).

K práci na přání zadavatele používám jako nástroj CAT (computer-assisted translation) SDL Trados 2015, který přispívá ke kon-zistentnosti překladu, dodržení terminologie a rovněž i snížení ceny při opakování textových pasáží.

Kromě technických překladů mám bohaté zkušenosti s překlady populárně-naučných knih.